Política de vendes

1.      CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Les presents condicions generals de venda, regulen el procés de venda en línia de la web www.produscteskm0.com, titularitat de Ferran Espinalt Sánchez.

Productes, Serveis, Preus i Tarifes

Els productes oferts en Productes Km0, juntament amb les seves característiques i preu apareixeran en pantalla. El preu dels productes pot estar indicat per unitats, per pes o fraccions de pes. En qualsevol dels tres casos l’usuari indica la quantitat requerida incrementant unitàriament fins arribar a les unitats desitjades de compra. En qualsevol cas, el preu final exacte aplicat a cada comanda i per tant l’imputat en el tiquet de compra serà el registrat en el moment de la preparació de la comanda per part nostra, motiu pel qual hi poden haver petites diferències en el preu final. Els preus indicats en pantalla són en euros i inclouen l’IVA i qualsevol altre impost que fos d’aplicació i seran en tot moment els vigents. Els imports de transport es calculen per a cada cas sobre la base del Codi postal de lliurament i a la tarifa aplicada en funció de l’import total de compra incloent l’IVA, aquests imports de transport es reflecteixen en l’ANNEX 1 TARIFA TRANSPORT del present document.

Les imatges que acompanyen els productes oferts són il·lustratives en els nostres productes vegetals o proporcionades pel nostre subministrador en els productes empaquetats, i están sotmeses als canvis d´embalatge que aquest pogui fer. En qualsevol cas, Productes Km0 procura per a què el títol i la descripció coincideixin amb la fotografia del producte ofert.

Productes Km0, podrà en qualsevol moment afegir nous productes als inclosos en la Web, entenent-se, llevat que es disposi una altra cosa, que els nous productes es regiran pel que disposen en els Termes i Condicions Generals vigents en cada moment.

Productes Km0, es reserva el dret a deixar de facilitar l’accés, en qualsevol moment i sense previ avís, a qualsevol dels productes oferts a la web per motius de disponibilitat, temporalitat o modificacions en l’assortiment de productes en el servei de venda online.

Per procedir a la compra de Productes, l’usuari haurà d’afegir els productes que desitgen adquirir a la Cistella de la Compra, segons les indicacions recollides en pantalla, un cop escollits tots els productes, ho repassarà i acceptarà la compra qual cosa suposa la lectura i acceptació irrevocable de totes i cadascuna de les presents termes i condicions generals, així com, si s’escau, de les condicions particulars existents, les quals seran informades a l’Usuari abans d’acceptar la compra dels productes. Y posteriorment es podrá registrar com usuari en l’àrea privada on podrá comprobar l’estat de les seves comandes. La data i franja horària de lliurament serán acordades previament a l’entrega i amb acceptació previa a l’usuari, el qual pot ser informat pels diferents Mitjans de comunicación que faciliti en el momento del registre.

La cobertura del servei de lliurament a domicili i compra en línia es troba subjecta a la disponibilitat de cobertura logística que Productes Km0 tingui en disposició per a cada zona.

Aquesta disponibilitat es gestiona mitjançant els Codis Postals de lliurament, motiu pel qual en cada moment indicarem al llarg del procés de compra la disponibilitat del Codi postal de lliurament per a realitzar el servei sol·licitat. Estem contínuament treballant per ampliar la nostra cobertura i si l’usuari facilita el seu correu electrònic, serà avisat quan el nostre servei tingui cobertura en el seu Codi Postal.

Els preus de compra seran els vigents en el moment en què es realitza la comanda. L’import de la compra podrà no coincidir amb l’import de la comanda causa de l’existència de productes de pes variable, a la substitució dels productes no trobats segons l’opció de substitució escollida per l’Usuari i a la impossibilitat de lliurar els productes que no es trobin a la botiga o establiment on s’adquireixen.

Productes Km0, comunicant a l’Usuari, es reserva el dret de cancel·lar una comanda si considera que no es donen les condicions adequades per realitzar un transport viable, donat que tractem aliments frescs i es fonamental no trencar la cadena de fred entre les nostres instalaccions i el domicili del client.

Com més endavant informem, el client pot cancelar la seva comanda sempre hi quan aquesta no hagi sortit de les instal·lacions de Productes Km0, i en cas de es donés aquesta situació, Productes Km0 es compromet a demostrar la localització de la comanda en el moment de la seva cancelació.

Igualment, Productes Km0 es reserva el dret a cancel·lar qualsevol comanda quan ho consideri oportú, comunicant a l’Usuari i justificant la decisió de no servir la comanda per causes alienes a la seva voluntat o de força major, com poden ser accidents de tràfic, climatología adversa o robatoris del transport o de les mercaderíes. En aquest casos, donarem opció al client a rebre una nova comanda similar tan aviat es solucionen les causes alienes.

Preus dels productes

En tot moment, Productes Km0 vetllarà per disposar de preus actualitzats a la pàgina web. No obstant això, en determinats casos els preus dels productes publicats en Productes Km0 podran mostrar variacions enfront dels preus dels productes en el comerç físic.

Si l’USUARI considera que algun producte té un preu inadequat, disposa del compte de correu producteskm0@gmail.com per informar-nos.

Tarifes del servei

Les despeses del servei de preparació + enviament es mostraran a la pàgina web de forma prèvia a la confirmació de la comanda. Les despeses del servei de preparació + enviament seran els indicats en l’ANNEX 1 del present document.

Productes Km0 es reserva el dret de modificar les tarifes de lliurament. Qualsevol canvi al respecte serà comunicat sempre de forma prèvia a la confirmació de la comanda.

Disponibilitat de productes

Productes Km0 durà a terme els seus millors esforços per complaure als Usuaris a la demanda dels productes.

En cas de no ser-hi en l’establiment el producte després d’haver-se realitzat la comanda Productes Km0 procedirà a comunicar amb el client per proposar la substitució del producte segons les preferències indicades per l’Usuari, en cas contrari o de no poder contactar en el moment de la preparació de la comanda, aquest quedarà sense servir. En el cas en què el producte sol·licitat i no disponible sigui l’únic de la comanda, aquest es cancel·larà.

Política de substitucions

Productes Km0 es posarà en contacte amb els seus Usuaris en els casos en què el algun o diversos dels productes sol·licitats per l’Usuari no es trobin a l’establiment físic on es realitza la preparació de comanda. L’Usuari podrá escollir entre les següents opcions:

•             Opció A: “No comprar el producte si no està disponible a la botiga”. En aquest cas, PREPARACIÓ si no troba un o diversos productes no els substituirà per cap altre.

•             Opció B: “Escollir entre diferents alternatives”. En aquest cas, PREPARACIÓ informará dels productes substitutius existents a l’establiment. Hauràs d’indicar a PREPARACIÓ quin dels productes substitutius desitges. PREPARACIÓ procedirà a reemplaçar-los. En el cas que no existeixi cap altra alternativa, s’aplicarà l’opció A “No comprar el producte si no està disponible a la botiga”.

Begudes alcohòliques

Les begudes alcohòliques només poden ser comprades per Usuaris majors d’edat, o el que és el mateix, que tenen més de 18 anys d’edat. Mitjançant l’acceptació dels presents Termes Generals d’Ús, l’Usuari manifesta expressament que: (I) és major d’edat; i (II) facilitarà la seva identificació mitjançant el DNI o document acreditatiu equivalent, perquè al PERSONAL DE DELIVERY en el moment del lliurament del servei, pugui verificar la seva majoria d’edat, condició necessària per poder lliurar qualsevol comanda que inclogui begudes alcohòliques.

Pagament

El pagament dels productes per part de l’Usuari es pot fer mitjançant transferència i pagament amb targeta de crèdit. En cas de pagament amb aquest últim mitjà, l’Usuari manifesta que la mateixa té fons suficients per cobrir tots els costos que resulten de la compra de productes a través del web. Les targetes bancàries acceptades són Visa, Mastercard, American Express i Discover Card Services.

En el cas que el pagament amb targeta de crèdit no s’accepti per la plataforma de pagament, s’anul·larà la comanda de l’Usuari.

Les dades registrades per Productes Km0 constitueixen la prova de les transaccions fetes entre Productes Km0 i els Usuaris. Productes Km0 confirmarà la seva comanda a través de l’enviament d’un correu electrònic.

En cas d’efectuar el pagament mitjançant transferència, Productes Km0 es reserva el dret de no preparar la comanda fins que no es faci efectiu l’ingrés en els seu compte bancari.

Seguretat de pagaments

Per a la seva seguretat Productes Km0 ha confiat en el sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit a una passarel·la de pagaments. Les dades bancàries introduïdes són encriptades i transmeses de forma segura als servidors de l’entitat bancària i, posteriorment, són verificats amb el banc emissor per evitar possibles fraus i abusos.

Aquest procediment d’introducció de dades està garantit per la tecnologia d’encriptació SSL (Let’s Encrypt), un dels sistemes de protecció més avançats i eficaços actualment disponibles, gràcies al qual, cap tercer tindrà accés via Internet a aquesta informació relativa a les dades bancàries introduïdes per l’Usuari.

Únicament el Banc té accés a les dades bancàries vinculades a aquests mitjans de pagament, de manera que Productes Km0 no coneix ni registra aquestes dades durant l’operació de pagament ni en qualsevol altre moment.

Per tal de garantir la major seguretat als nostres clients, Productes Km0 es reserven el dret de sol·licitar els documents corresponents a la identitat i mitjà de pagament de l’Usuari, previ al lliurament de la comanda.

Lliurament

El lliurament de productes es limita a un conjunt de codis postals disponibles al servei d’atenció al client de Productes Km0. Productes Km0 demanarà a l’Usuari que triï el lloc del lliurament, havent d’especificar el seu domicili, oficina o centre on volen que se li lliuri el producte, així com telèfon de contacte.

En cas que l’Usuari faciliti a Productes Km0 una “direcció de lliurament” que no sigui correcta, Productes Km0 no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada per l’Usuari registrat, reservant-se el dret d’anul·lar la compra realitzada.

El termini de lliurament l’elegirà l’Usuari en funció de la disponibilitat del servei en el seu codi postal, quedant reflexat en l’ANNEX 2 CONDICIONS DE LLIURAMENT I CANCEL·LACIÓ PER CODI POSTAL.

Productes Km0 es compromet a realitzar els seus millors esforços lliurar en temps i forma concretats després del procés de compra.

El comprador rebrà un correu electrònic després de la confirmació de la comanda per la seva part en la pàgina web.

Cada lliurament es considera efectuat a partir de la posada a disposició del producte al client en el lloc assenyalat per ell per al lliurament de la comanda en el moment de la seva contractació.

En el supòsit que Productes Km0 es disposés a fer un lliurament en horari concertat a un Usuari i aquest no estigués present en el moment del lliurament, sense haver-ho comunicat a Productes Km0, impedint el lliurament de la mateixa, Productes Km0 donarà opció al client a designar, dins del mateix dia, una altre franja horaria, sempre que es tingui aquesta disponibilitat a la població on sigui el seu domicili o bé es reintegrarà l’import de la compra a l’esmentat Usuari, restant en tot cas a l’import corresponent, les despeses que s’haguessin meritat com a conseqüència del transport i / o de la preparació de la compra per part d’aquesta, així com els despeses de devolució.

En cas que el seu paquet arribi deteriorat o cregui que pot estar danyat el seu contingut, és important que ens indiqui la incidència per email a l’adreça producteskm0@gmail.com o bé trucant al 93.011.52.57 el més aviat en un termini màxim de 24 hores a partir de la recepció de la mercaderia.

Tal com hem comentat, el client pot cancelar la seva comanda sempre hi quan aquesta no hagi sortit de les instal·lacions de Productes Km0, i en cas de es donés aquesta situació, Productes Km0 es compromet a demostrar la localització de la comanda en el moment de la seva cancelació. També l’Usuari pot designar un altre domicili proper (veins-veines), si preveu que finalment no hi será al domicili previst per rebre la mercadería, amb prèvia petició amb confirmació del canvi per part de Productes Km0.

Factura de compra

L’Usuari rebrà per email després del lliurament un correu electrònic amb el detall dels productes lliurats, els seus preus, descomptes i despeses del servei de preparació + enviament i l’import total del servei.

L’Usuari que vulgui la factura, haurà de sol·licitar-la. Aquesta li arribarà a l’adreça de correu facilitada en format PDF per a descarregar posteriorment.

Cancel·lacions

Les cancel·lacions estan lligades al format de comanda i el servei logístic, i per tant, a cada Codi Postal.

Aquestes condicions s’indiquen a L’ANNEX 2 CONDICIONS DE LLIURAMENT I CANCEL·LACIÓ

L’Usuari podrà cancel·lar la seva comanda sense penalització sempre hi quan aquesta no hagi sortit de les instal·lacions de Productes Km0, i en cas de es donés aquesta situació, Productes Km0 es compromet a demostrar la localització de la comanda en el moment de la seva cancelació, trucant al servei d’atenció telefònica de Productes Km0: 93.011.52.57.

Devolucions

Els articles oferts a la nostra web estan avalats per firmes comercials que ofereixen la màxima qualitat i la millor garantia és el nostre compromís amb els nostres clients. Si quan rebis la teva comanda no quedes satisfet, tens un termini de catorze (14) dies naturals, a comptar de la data de recepció per executar el dret de devolució.

Si el motiu de la devolució és per alguna cosa que no hem fet del tot bé (el producte és defectuós, no és el que tu havies demanat, etc.), nosaltres ens fem càrrec de les despeses de recollida. Si el motiu és un altre (els productes es van servir correctament però no són del teu gust), Productes Km0 abonarà el cost dels productes exceptuant les despeses de la devolució que aniran a càrrec del client.

És a dir, quan els productes es serveixen correctament però no són del grat del client i s’han tornat dins el termini establert (14 dies naturals a partir de la recepció del producte), Productes Km0 abonarà el cost dels productes i les despeses d’enviament (en cas que s’hagin abonat en el moment de la compra) exceptuant les despeses de la devolució que aniran a càrrec del client.

En el cas que Productes Km0 es disposés a fer una lliura en un lloc i durant un horari prèviament concertats i confirmats per part d’un client d’acord a l’estipulat en els presents Termes i Condicions, i el mateix no es trobés en aquest lloc (des d’ara “absència no comunicada”) i durant l’horari prèviament concertats, Productes Km0 es reserva de forma unilateral, la facultat de reintegrar l’import de la compra a l’esmentat client, restant en tot cas a l’import corresponent, les despeses que s’haguessin meritat com a conseqüència del transport i / o de la preparació de la compra per part d’aquesta, així com les despeses de devolució.

Productes Km0 només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:

•             El producte ha d’estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar, en la mesura del possible, el seu embalatge i etiquetatge original.

•             L’enviament s’ha de fer usant la mateixa caixa o sobre que t’hem enviat, o, si no en algun format similar que garanteixi la devolució en perfecte estat.

•             S’ha d’incloure una còpia de l’albarà de lliurament dins del paquet, on a més es marquin els productes retornats.

Per iniciar el procés de devolució posa’t en contacte amb nosaltres a través de l’adreça producteskm0@gmail.com o bé trucant al 93.011.52.57.

Els béns a retornar estaran, sempre i en tot cas, sense usar, llevat del que disposa l’article 79 del Reial Decret 1/2007, de 16 de novembre.

De conformitat amb la legalitat vigent (article 103 del R. D. Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre), l’anterior no és aplicable, entre d’altres supòsits, a:

•             Béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, productes oberts i / o consumits parcialment.

•             Béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

•             Béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

Ús dels Cupons de descompte

Els Usuaris que facin ús de cupons o vals de descompte en Productes Km0 han de tenir en compte que poden no ser acumulables. Tots els cupons descompte que Productes Km0 faciliti per correu electrònic o altres mitjans als seus clients tindran una validesa indicada a la pròpia comunicació de l’assignació del cupó. L’aplicació d’un val o cupó descompte pot quedar supeditada a una compra per un import.

Productes Km0 es reserva el dret de cancel·lar els cupons o vals descompte quan observi un ús fraudulent o indegut del sistema de generació de cupons. Es considera ús fraudulent o indegut del sistema de descompte per cupons, entre d’altres, l’enviament d’invitacions entre comptes de correu electrònic de la mateixa persona o l’ús de cupons de la mateixa campanya en diferents comandes del mateix Usuari o lliurar en la mateixa direcció postal.

Així mateix Productes Km0 es reserva el dret a anul·lar tots els cupons descompte associats als comptes sospitoses d’ús indegut del sistema de cupons. Es pot considerar també un ús fraudulent o indegut del sistema de descompte per cupons fet d’usar un mateix compte personal per realitzar el pagament de més d’1 comanda fent ús del mateix cupó de descompte o usant cupons descompte d’invitacions amb l’objectiu d’auto -convidarse, encara que es tracti d’Usuaris registrats amb diferent compte de correu electrònic que comparteixin una mateixa adreça de lliurament.

De la mateixa manera es consideraria un ús fraudulent l’ús de diferents comptes de correu electrònic per a l’ús d’un mateix cupó o val descompte creat i publicitat com un cupó vàlid per a una primera compra, i la compra vagi destinada a un mateix Usuari i / o adreça postal de lliurament.

En tot cas, Productes Km0 es reserva el dret a anul·lar aquelles comandes derivats de l’ús d’aquests cupons o vals de descompte, en el cas haurà de retornar l’import de la compra anul·lada, excloent qualsevol import que correspongui a aquests cupons i que, per tant , no corresponguin amb imports efectivament desemborsats pels Usuaris.

Els cupons han de ser utilitzats abans de confirmar el pagament. Productes Km0 no es fa responsable de la posterior aplicació del descompte del cupó si el pagament ja ha estat confirmat.

ANNEX 1 TARIFA TRANSPORT

Tarifes per als següents Codis Postals de 08295, 08254, 08240, 08241, 08242, 08243, 08297, 08296, 08691.

3€ per a compres fins a 30 €

Per compres superiors a 30 € el servei NO TINDRÀ COST.

També posem a disposició de l’Usuari, la recollida de la comanda en la botiga física, SENSE CAP TIPUS DE COST.

ANNEX 2 CONDICIONS DE LLIURAMENT I CANCEL·LACIÓ PER CODI POSTAL

Condicions per a Codis Postals de Sant Vicenç de Castellet, El Pont de Vilomara, Manresa, Castellgalí, Castellbell i el Vilar i Monistrol: 08295, 08254, 08240, 08241, 08242, 08243, 08297, 08296, 08691.

Les comandes en els codis postals habilitats podran fer-se amb tres dies d’anterioritat i fins a sis hores abans del lliurament. Els lliuraments podran fer-se de dilluns a dissabte en l’horari establert prèviament a l’entrega, en franges d’una hora sense comptar dies festius.

L’Usuari podrà cancel·lar la seva comanda sense penalització sempre hi quan aquesta no hagi sortit de les instal·lacions de Productes Km0, i en cas de es donés aquesta situació, Productes Km0 es compromet a demostrar la localització de la comanda en el moment de la seva cancelació, trucant al servei d’atenció telefònica de Productes Km0: 93.011.52.57.

En el cas que l’usuari cancel·li la comanda un cop hagi sortit de les instal·lacions de Productes Km0, es realitzarà el reintegrament de l’import de la compra, restant en tot cas a l’import corresponent, les despeses que s’haguessin meritat com a conseqüència del transport i / o de la preparació de la compra per part d’aquesta, així com les despeses de devolució.

En el cas que s’ens informi que no estarà present a la franja de lliurament acordada, abans de que la mercadería sorti de les instal·lacions de Productes Km0, i si no es pogués acordar una franja de lliurament diferent, l’import del servei no serà carregat a la targeta. Si bé, sí serà carregat l’import dels productes peribles.

Per a qualsevol altra consulta pot contactar amb el nostre servei d’atenció al client 93.011.52.57 o mitjançant un correu electrònic a producteskm0@gmail.com.

INFORMACIÓ AL COMPRADOR SOBRE LA PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES E-commerce.

S’informa al comprador de productes d’aquest lloc web, de l’existència d’una plataforma de resolució de litigis en línia.

D’acord amb l’Article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013:

“La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia”